ΑΡΧΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Τηλ: +355 692799707 | +355 695392939

E-Mail: info@tmimaellargyr.com

http://www.tmimaellargyr.com

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιου Αργυροκάστρου, παράλληλα με την ακαδημαϊκή του αποστολή έχει θέσει επίσης ως βασικό στόχο την ανάπτυξη πολιτιστικής δράσης. Από τους βασικούς σκοπούς στο πολιτιστικό έργο του Τμήματος είναι η έρευνα, αξιολόγηση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε όλους τους τομείς.


 Προς επίτευξη του στόχου αυτού κινείται σε δύο άξονες:

 - Έκδοση δικών αυτοτελών έργων με αντικείμενο τον πολιτισμό.

 - Στήριξη και προβολή έργων αξιόλογων ανθρώπων των γραμμάτων και της τέχνης της δικής μας κοινότητας.  


Στο ίδιο πλαίσιο το Τμήμα αναπτύσσει μια σειρά από άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες που σκοπεύουν στη προώθηση, αναβάθμιση και αναζωογόνηση της πολιτιστικής κίνησης στο χώρο της ε. ε. μειονότητας, όπως και στον ευρύτερο χώρο.

Πολιτιστικές δραστηριότητες Πολιτιστικές εκδόσεις του Τμήματος Πολιτιστικό τοπίο - αρχαιότητας Πολιτιστικό τοπίο Βυζαντίου Μεταβυζαντινή περίοδο Λογοτεχνία Προσωπικότητες στα σημαντικά γεγονότα Oι ευεργέτες

<<<  #  >>>