ΑΡΧΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Τηλ: +355 692799707 | +355 695392939

E-Mail: info@tmimaellargyr.com

http://www.tmimaellargyr.com

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Προγράμματα σπουδών BachelorΤο πρόγραμμα σπουδών “Βachelor στην Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ελληνικό πολιτισμό” διδάσκεται στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού της Σχολής Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου.

Η υλοποίησή του άρχισε με βάση την απόφαση αριθ. 15, ημερομηνία 04. 04. 2008, του Υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας «Για την οργάνωση των σπουδών στα δημόσια ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Οι σπουδές bachelor διαρκούν 3 έτη με δύο εξάμηνα ανά έτος. Αποτελείται από 180 μαθητικές μονάδες (ECTS).

Το κάθε εξάμηνο διαρκεί 15 μαθησιακές εβδομάδες. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής από τους βασικούς τομείς, της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής λογοτεχνίας και του ελληνικού πολιτισμού (αρχαίου, βυζαντινού και σύγχρονου).

Μετά το πέρας με επιτυχία του Προγράμματος Σπουδών ο φοιτητής αποχτά το πτυχίο «Βachelor στην Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία και  Ελληνικό πολιτισμό».

Μέσα από το συνδυασμό μαθημάτων Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Πολιτισμού προσφέρονται στους φοιτητές, διαβαθμισμένες γνώσεις σε γενικό και ειδικευμένο επίπεδο, καθώς και μεθοδολογικά εργαλεία για την ανεξάρτητη επιστημονική εμβάθυνσή τους.

bachelor.pdf

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ BACHELOR

Olla.pdf

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ BACHELOR