ΑΡΧΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Τηλ: +355 692799707 | +355 695392939

E-Mail: info@tmimaellargyr.com

http://www.tmimaellargyr.com

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Εισαγωγή στο Τμήμα Σύλλογος φοιτητών Ο λόγος του φοιτητή

<<<  #  >>>

ΦΟΙΤΗΤΕΣ


Το ακαδημαϊκό έτος 193-94 αποφασίστηκε η μετατροπή της τυπικής έδρας Νεοελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, σε ταχτικό τμήμα φοίτησης στο αντικείμενο κατάρτισης ελληνοδιδασκάλων για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ο επιτρεπόμενος αριθμός φοιτητών ήταν 15. Και όταν όλα ήταν έτοιμα για να αρχίσει η υλοποίηση του πρώτου ταχτικού ακαδημαϊκού προγράμματος, μια απρόοπτη εξέλιξη έθεσε τα πάντα σε κίνδυνο. Οι 8 στους 15 φοιτητές πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις ομογενών στην Ελλάδα, φοίτηση η οποία συνοδεύονταν με υποτροφία. Σε περίπτωση που αυτοί θα έφευγαν η λειτουργία του τμήματος θα ακυρώνονταν.

 Όμως, οι επιλαχόντες υπότροφοι φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια πήραν μια αξιέπαινη απόφαση δε θα πήγαιναν  σε πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σε περίπτωση που το ΙΚΥ θα μετέφερε το χρηματικό ποσό των υποτροφιών τους στους 15 πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος. Έτσι και έγινε. Από τότε καθιερώθηκε η υποτροφία αυτή, των 1150 Ευρώ για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Καταργήθηκε το 2009 μετά αρνητικών υποδείξεων στο ΥΠΕΞ και ΙΚΥ συγκεκριμένου Έλληνα διπλωμάτη στο Προξενείο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο.  Στο Τμήμα Ελληνική Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού εγγράφηκαν συνολικά 420 φοιτητές. Αποφοίτησαν περί τους 260, στην πλειοψηφία τους  μέλη  της κοινότητας της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Μόνο 13% είναι αλβανικής καταγωγής. Συνεχίζουν τις σπουδές 25 φοιτητές.

 Από τους απόφοιτους ένα ποσοστό της τάξης του 33 % ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Το Τμήμα έρχεται πρώτο μεταξύ των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου όσον αφορά την απασχόληση με  εργασία των αποφοίτων του. Τα ποσοστά μιλούν για 77 %.  Το υψηλό αυτό ποσοστό οφείλεται στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος καλύπτουν όλες τις ανάγκες  για θέσεις εργασίας που απαιτούν την καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως και της αλβανικής.

Από τους απόφοιτους 8 είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Μεγάλος αριθμός αποφοίτων, 90 συνολικά, εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι. Δημόσιοι υπάλληλοι, εκτός εκπαιδευτικού συστήματος, είναι μόλις 19. Αυτοαπασχολούμενοι 25. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει καλύτερη τύχη στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες.

Τα προτιμότερα επαγγέλματα που έχουν σχέση με το πτυχίο είναι: ξεναγοί, μεταφραστές, δημοσιογράφοι, γραμματείς.