ΑΡΧΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Τηλ: +355 692799707 | +355 695392939

E-Mail: info@tmimaellargyr.com

http://www.tmimaellargyr.com

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ιστορικό τμήματος

Η αφετηρία ίδρυσης του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού εντοπίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Ξεκίνησε ως τυπική έδρα Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου και ήταν επακόλουθο της μορφωτικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, υπογεγραμμένης στα Τίρανα το 1984. Στόχος της έδρας ήταν η επιμόρφωση των Ελλήνων διδασκάλων των ελληνικών μειονοτικών σχολείων στην Αλβανία.

 

Πραγματικό τετραετές ανεξάρτητο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην ειδικότητα εκπαιδευτικός Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, λειτούργησε το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994, μετά αποφάσεως αρ. 435 πρωτ, ημερ. 03.09.1993 του Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανίας.


Πρωτεργάτης της ίδρυσης Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ήταν ο μέχρι τότε πρόεδρος της Έδρας Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Μενέλαος Χατζής και οι συνεργάτες του. Το αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο υπέγραψαν 23 καθηγητές του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, Έλληνες και Αλβανοί.


Το πρόγραμμα σπουδών είχε ως πρότυπο το αντίστοιχο του Τμήματος Αλβανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, στο οποίο έγιναν οι ανάλογες τροποποιήσεις και βελτιώσεις κυρίως ως προς το περιεχόμενο και την ιδιαιτερότητα του Τμήματος. Είχε συνολικά 39 τίτλους μαθημάτων, από τα οποία το 85% στην ελληνική γλώσσα. Κατά την 22-χρονη πορεία του Τμήματος το πρόγραμμα αυτό σπουδών του 1993 βελτιώθηκε και άλλαξε 6 φορές.  

Σήμερα, στα πλαίσια της αλβανικής νομοθεσίας η οποία υιοθέτησε στην ανώτατη παιδεία τη Συμφωνία της Μπολόνια, παρέχει τριετές πτυχίο Bachelor στην ειδικότητα Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ελληνικό Πολιτισμό και πτυχίο MASTER στην ειδικότητα «Εκπαιδευτικός Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού»


Την υλοποίηση του πρώτου προγράμματος κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ήδη υπάρχον προσωπικό της Έδρας, Μενέλαος Χατζής και Γιάννης Γιάννης και αργότερα ο Μιχάλης Νάτσιος και ο Παναγιώτης Μπάρκας, ενώ ακολούθησαν η Ιουλιέτα Τσίγκα, η Κωστάντω Μπαρούτα (Ξέρα), η Μιρέλλα Καραντζιά (Κώτσια), η Ντονίκα Μπόμπολη, η Ευανθία Γιοβάνη (Μπαρούτα) και Ολιέτα Πόλιου.


Την προσπάθεια αυτή στήριξε εξ αρχής το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με την εξ ολοκλήρου διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων από καθηγητές του. Διδάξαν στο Τμήμα οι καθηγητές: Γιώργος Καψάλης, Αθανάσιος Γκότοβος, Φώτης Πολυμεράκης, Ελένη Κουρμαντζή, Κώστας Μίζης, Μάγδα Στρουγγάρη και πολλοί άλλοι.


Κατά την 22χρονη πορεία του Τμήματος διετέλεσαν πρόεδροι οι κάτωθι:

Μενέλαος Χατζής

Γιάννης Γιάννης

Νίκος Ρόγκος

Παναγιώτης Μπάρκας

Μιρέλα Καρατζά, (Κώτσια)


Στις 17 Ιούλιο 2006 το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Αλβανίας, με απόφαση, αρ. 4440 πρωτ. ενέκρινε την αλλαγή της ονομασίας του Τμήματος σε «Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού», καθώς και την αντίστοιχη αλλαγή στη ονομασία του πτυχίου του Τμήματος.


 Το 2007, με την υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας της 9ης Οκτωβρίου μεταξύ του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου και Ιωαννίνων, αποφασίστηκε η αναμόρφωση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού. Στόχος η ποιοτική αναβάθμιση του πτυχίου του Τμήματος καθώς και η αναγνώρισή του από τις Ελληνικές αρχές.


 Το νέο πρόγραμμα σπουδών αναμορφώθηκε στα πρότυπα των αντίστοιχων ελληνικών πανεπιστημιακών τμημάτων. Περιλάμβανε συνολικά 58 τίτλους μαθημάτων. Η υλοποίηση του αναμορφωμένου προγράμματος από το πρώτο έτος εφαρμογής του, το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, πραγματοποιούνταν από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι ελπίδες που ανάθρεψε η εφαρμογή της Συμφωνίας  αυτής τριπλασίασε των αριθμό φοιτητών και ανάδειξε το Τμήμα σε πρότυπο για τα αλβανικά πανεπιστήμια. Για κυρίως υποκειμενικούς λόγους η Συμφωνία διακόπηκε μετά από δύο χρόνια λειτουργίας. Το Τμήμα χρειάστηκε να αναμορφώσει εκ νέου το πρόγραμμα σπουδών και τη δομή του Τμήματος.


Στο Τμήμα Ελληνική Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού εγγράφηκαν συνολικά 420 φοιτητές. Αποφοίτησαν περί τους 260, στην πλειοψηφία τους  μέλη  της κοινότητας της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Από τους απόφοιτους ένα ποσοστό της τάξης του 53 % ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Το Τμήμα έρχεται πρώτο μεταξύ των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου όσον αφορά την απασχόληση με  εργασία των αποφοίτων των αποφοίτων του. Τα ποσοστά μιλούν για 77 %.  Το υψηλό αυτό ποσοστό οφείλεται στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος καλύπτουν όλες τις ανάγκες  για θέσεις εργασίας που απαιτούν την καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως και της αλβανικής.

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού έχει  δική του βιβλιοθήκη, χώρο γραφείου και αίθουσες διδασκαλίας. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί από το 2001. Ιδρύθηκε με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο αριθμός των τίτλων βιβλίων αγγίζει τις δυο χιλιάδες.


Στα 22 χρόνια λειτουργίας το Τμήμα ανέπτυξε αξιέπαινη, πολιτιστική, επιστημονική, εκδοτική δραστηριότητα εντός και εκτός της χώρας. Ανέπτυξε σχέσεις με διάφορα πανεπιστήμια και ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Κάτω Ιταλία. Συνεργασία ανέπτυξε και με τέτοια σημαντικά Ιδρύματα, όπως το «Ωνάσης», «Λάτσης», «Κώστα και Ελένη Ουράνη».

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, παράλληλα με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, λειτούργησε και ταχτικό ετήσιο πρόγραμμα ελληνομάθειας το οποίο παρακολούθησαν   86 σπουδαστές.    • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
15-χρόνια Τμήματος (Video)

Δείτε το Video