ΑΡΧΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Τηλ: +355 692799707 | +355 695392939

E-Mail: info@tmimaellargyr.com

http://www.tmimaellargyr.com

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού. απονέμει δύο πτυχία:Αποτελείται από δύο τομείς. Τον τομέα Γλωσσολογίας και τον τομέα Λογοτεχνίας και Ελληνικού         Πολιτισμού.


Το διδαχτικό –ερευνητικό προσωπικό.

Τομέας Γλωσσολογίας


Ονοματεπώνυμο.

Κωστάντω Ξέρα

Ντονίκα  Κώτση

Ευανθία Μπαρούτα


Το διδαχτικό –ερευνητικό προσωπικό.

Τομέας Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού


Ονοματεπώνυμο.

Μιρέλα Κωτσια

Παναγιώτης Μπάρκας

Ολιέτα Πόλιου

Αλέξανδρος Μπόμπολης


Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με ετήσια,         ή εξάμηνη σύμβαση, ή με προσκεκλημένους καθηγητές από άλλα πανεπιστήμια.


Γραμματέας του Τμήματος

Βαλεντίνα Μπόμπολη


Δομή & Τίτλοι σπουδών του Τμήματος