ΑΡΧΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Τηλ: +355 692799707 | +355 695392939

E-Mail: info@tmimaellargyr.com

http://www.tmimaellargyr.com

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Το Πανεπιστήμιο «Εκρέμ Τσαμπεϊ» του Αργυροκάστρου ιδρύθηκε με την υπό αριθμό 414, ημερ. 12 Νοεμβρίου 1991 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως αναβάθμιση του Ανωτάτου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,  το οποίο λειτουργούσε από το 1971. Το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου αποτελεί τον σημαντικότερο εκπαιδευτικό, επιστημονικό και πολιτιστικό θεσμό στο νότιο τμήμα της χώρας.


Η ανώτατη παιδεία στο Αργυρόκαστρο πριν από την ίδρυση του Πανεπιστημίου γνώρισε σημαντική εμπειρία.  Από το 1968  και  μέχρι το 1979 λειτούργησε εδώ παράρτημα της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τιράνων. Το 1969 μέχρι επίσης το 1979 λειτούργησε το Τμήμα Γεωπονικής, ως παράρτημα του Ανωτάτου Γεωργικού Ινστιτούτου των Τιράνων. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε το 2-χρονο Ανώτατο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την κατάρτιση διδασκάλων διαφόρων ειδικοτήτων. Επίσης, άνοιξε και λειτούργησε επί πέντε έτη, παράρτημα του Ανωτάτου Ινστιτούτου Σωματικής Αγωγής .


Με βάση τη συγκεκριμένη εμπειρία, το 1971, με απόφαση της Κυβέρνησης λειτούργησε το 3-χρονο Ανώτατο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο το 1981 μετατράπηκε σε  4-χρονο Ανώτατο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.


Εντός μιας δεκαετίας το 4-χρονο Ανώτατο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εξασφάλισε την δυνατότητα για την κατάρτιση διδασκάλων όλων των ειδικοτήτων, εδραίωσε την υποδομή του και εμπλουτίστηκε με την απαραίτητη εκπαιδευτική υλική βάση. Στεγάστηκε σε νέο χτίριο και εξασφάλισε φοιτητική εστία.


Σήμερα αποτελείται από δύο σχολές, τη Σχολή Φυσικών Επιστημών και τη Σχολή Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, στις οποίες αντιστοιχούν 11 Τμήματα  με περίπου 30 προγράμματα σπουδών. Τρεις βασικές κατευθύνσεις  στις σπουδές του Πανεπιστημίου είναι : α. Παιδαγωγική, β. Οικονομική, γ. Νοσηλευτική.


Στη δική του πορεία μερικών δεκαετιών στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου σπούδασαν φοιτητές στα δύο συστήματα σπουδών στα αλβανικά πανεπιστήμια, οι οποίοι υπηρετούν σε διάφορους τομείς της γνώσης και της επιστήμης , προσφέροντας πολύτιμη συμβολή στην εθνική παιδεία της Αλβανίας.


Το Πανεπιστήμιο, εκτός από ένα διδαχτικό προσωπικό αρκετά εξειδικευμένο, είναι εξοπλισμένο  με εργαστήρια  και επιστημονική βιβλιοθήκη. Αποτελεί επίσης ένα σημαντικό ερευνητικό, επιστημονικό και εκδοτικό κέντρο. Εκδίδει δικό του επιστημονικό περιοδικό Kërkime Universitare” (Επιστημονικές έρευνες).


Το Πανεπιστήμιο του Αργυροκάστρου