ΑΡΧΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Τηλ: +355 692799707 | +355 695392939

E-Mail: info@tmimaellargyr.com

http://www.tmimaellargyr.com

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Εισαγωγή στο Τμήμα: Ο σημερινός τρόπος εισαγωγής στο Τμήμα


Ακολουθούνται οι κανονισμοί όπως για όλα τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας.

Βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο) είναι η κατοχή του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου. Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι η συμπλήρωση του εντύπου Α1 όπου οι υποψήφιοι δηλώνουν τα 2 μαθήματα επιλογής, στα οποία οι μαθητές θα εξεταστούν.

Μετά τη λήξη των εξετάσεων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, κάθε υποψήφιος φοιτητής υπολογίζει το σύνολο μορίων βάση πέντε αποτελεσμάτων. Τον υπολογισμό αυτό πρέπει να τον κάνει πριν συμπληρώσει το έντυπο Α2.

Τα πέντε αυτά αποτελέσματα είναι:

1. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του λυκείου

2. Οι βαθμοί στις εξετάσεις των 2 υποχρεωτικών μαθημάτων

3. Οι βαθμοί στις εξετάσεις των 2 μαθημάτων επιλογής.

Στο επόμενο βήμα, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, δηλ. να συμπληρώσουν το έντυπο A2.

Στο μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος, βάση των μορίων που συγκέντρωσε, δηλώνει κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις του για τις Σχολές και τα Τμήματα που επιθυμεί να εισαχθεί. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει όσες σχολές επιθυμεί.

Οι επιτυχόντες ανακοινώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού.

Για την εγγραφή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημίου οι επιτυχόντες καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για εγγραφή

2. Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3. Aπολυτήριο

4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες