ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών (BACHELOR & MASTER) του Τμήματος έχουν αναλάβει τα εφτά ταχτικά μέλη του διδακτικού του προσωπικού. Πρόκειται συγκεκριμένα για τους Παναγιώτη Μπάρκα, Κωνστάντω Ξέρα (Μπαρούτα), Μιρέλα Κώτσια (Καραντζιά), Ντονίκα Κότση (Μπόμπολη) Ευανθία Μπαρούτα (Γιοβάνη) Ολιέτα Πόλιου και Αλέξανδρο Μπόμπολη.

Τα μέλη του προσωπικού του Τμήματος είναι ελληνικής εθνικότητας. Έξι από τα εφτά μέλη του είναι απόφοιτοι του ίδιου του Τμήματος. Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Παναγιώτης Μπάρκας. Για τη συμπλήρωση των αναγκών για ειδικά μαθήματα καλούνται καθηγητές απ΄ άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου. Με ιδιαίτερη σημασία είναι η συνδρομή του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Το προσωπικό του Τμήματος από κοινού με τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις έχει επιδοθεί σε ένα φιλόδοξο έργο που αφορά τον ελληνικό πολιτισμό και τα γράμματα, όπως επίσης καταβάλλει προσπάθειες για την περεταίρω εξειδίκευση του.

  • Εργογραφία
  • Μέλη ΔΕΠ
  • ΧΕΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΡΧΙΚΗΤΜΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΦΟΙΤΗΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Τηλ: +355 692799707 | +355 695392939

E-Mail: info@tmimaellargyr.com

http://www.tmimaellargyr.com

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ