ΑΡΧΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Τηλ: +355 692799707 | +355 695392939

E-Mail: info@tmimaellargyr.com

http://www.tmimaellargyr.com

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Σύλλογος φοιτητών


Το Τμήμα έχει κατά παράδοση δικό του φοιτητικό σύλλογο, ο οποίος λειτουργεί στο πλαίσιο του φοιτητικού συλλόγου του πανεπιστημίου. Εκπρόσωποι του συλλόγου φοιτητών του Τμήματος μετέχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου.Ο σύλλογος προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές στη επίλυση προβλημάτων που αφορούν την φοιτητική τους ζωή, καθώς και να διεκδικούν δικαιώματα που τους ανήκουν.Ο φοιτητικός σύλλογος του Τμήματος έχει διακριθεί ιδιαίτερα στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οι εκδρομές, η οργάνωση συναυλιών, η συμμετοχή και η οργάνωση εκδηλώσεων προς τιμή των εθνικών εορτών, είναι μερικές από τις κατευθυντήριες γραμμές των εκδηλώσεων αυτών.Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία του 1999 και 2000. Δύο χρόνια μετά προετοίμασε και έδωσε πετυχημένες συναυλίες το συγκρότημα φοιτητών «Παιδιά λεβοντομάνας»  Το 2009 ανέβασαν στη σκηνή του δημοτικού θεάτρου Αργυροκάστρου το πρώτο δράμα στην ελληνική γλώσσα. Από το 1995 θεμελίωσε και διατηρεί με συνέπεια την παράδοση κοπής της πίτας.