ΑΡΧΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Τηλ: +355 692799707 | +355 695392939

E-Mail: info@tmimaellargyr.com

http://www.tmimaellargyr.com

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, παράλληλα με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, λειτούργησε και ταχτικό ετήσιο πρόγραμμα ελληνομάθειας το οποίο παρακολούθησαν 86 σπουδαστές.  Το πρόγραμμα αυτό ήταν το πρώτο που λειτουργούσε στα Αλβανικά πανεπιστήμια και η εμπειρία του προγράμματος ελληνομάθειας  στο Τμήμα μας αποτέλεσε την  βάση για την τροποποίηση του νόμου για την ανώτατη παιδεία στη χώρα, ώστε  η λειτουργία τέτοιων προγραμμάτων να έχει  και νομική  ρύθμιση.

Το πρόγραμμα λειτούργησε για 3 κατά σειρά έτη, αλλά λόγω έλλειψη στήριξης  με μέσα και διδαχτικό προσωπικό, σταμάτησε τη λειτουργία του. Αποτέλεσε πάντως  ένα σοβαρό δείγμα για το έργο που μπορεί να παράσχει το τμήμα.

Πρόγραμμα  Ελληνικός Πολιτισμός & Γλώσσα